danh mục sản phẩm

Ngoài phát triển sản phẩm Fob cung cấp cho thị trường. VIVA nhận may gia công cho các đối tác xuất khẩu và thị trường nội địa. 

0915133679